; charset=UTF-8" /> Kratki rukav : Patriot Hrvatska